Værestedet Hyggen

Værestedet holder til i Medborgerhuset
Multirum 5 og 6,
Ullerupdalvej 13,
7000 Fredericia.

Hyggen er til for ALLE over 18 år. Målet med stedet er, at tilbyde et værested i selve lokalområdet og dermed støtte og hjælpe mennesker til at bryde den sociale isolation.

På værestedet er det muligt at skabe et netværk gennem nye venskaber – på tværs af alder, religion og andre sociale tilhørsforhold.
Værestedet går meget op i begrebet “hygge”, og derfor hygger vi sammen over en kop kaffe og kage.
Hvordan aftenerne skal forløbe, samt hvad der skal ske i værestedet, er brugerne selv med til at bestemme.
Der er ingen konkrete regler for værestedet udover sund fornuft, samt en ordentlig omgangstone.

Værestedet Hyggen er medlem af LVS – Landsforeningen af Væresteder i Danmark – hvilket giver mulighed for at deltage i forskellige arrangementer under LVS.
Værestedet Hyggen er også medlem af IDVI: Idrætsorganisationen Dansk Værestedsidræt.

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-21.00.

Brugere af Hyggen kan blive medlem af vores Facebook.

Hyggen deltager også i forskellige projekter, som for eksempel Ren By i 2019.

Logoet øverst på denne side er skabt af Niels Dahl.

Opdateret 02.05.2022