Værestedet "Hyggen" holder til i Medborgerhuset , Multirum 5 og 6 , Adresse : Ullerupdalvej 13 , 7000 Fredericia.

VÆRESTEDET HYGGEN er til for ALLE over 18 år. Målet med stedet er, at tilbyde et værested i selve lokalområdet og dermed støtte og hjælpe mennesker til at bryde den sociale isolation.

På Værestedet er det muligt at skabe et netværk gennem nye venskaber - på tværs af alder, religion og andre sociale tilhørsforhold.
Værestedet går meget op i begrebet "Hygge", og derfor hygger vi sammen over en kop kaffe og kage.
Hvordan aftenerne skal forløbe, samt hvad der skal ske i Værestedet, er brugerne selv med til at bestemme.
Der er ingen konkrete regler for værestedet udover sund fornuft samt en ordentlig omgangstone.

Værestedet Hyggen er medlem af LVS - Landsforeningen af Væresteder i Danmark, hvilket giver mulighed for at deltage i forskellige arrangementer under LVS.
Værestedet Hyggen er også medlem af IDVI. Idrætsorganisationen Dansk Værestedsidræt. 

ÅBNINGSTIDER: 
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-21.00.

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til
Grethe - 60 92 64 61 (Sundhedsprojektet) 

Denne gruppe er kun for aktive brugere af værestedet. Det vil sige personer der har benyttet værestedet inden for de sidste 3 måneder.

Du kan også følge os på vores Facebook side: https://www.facebook.com/vaerestedethyggen/