Afholdt generalforsamling i Hyggen

GENERALFORSAMLING  15 marts 2018  Referat Valg af dirigent – Christa referent – Steen stemmetællere – Linda og Inge Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretning, og kom ind på bl.a. konsekvenserne […]

Frydenborg!

Frydenborg Lejr 2017   Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken og Familie- og Ungdomscenteret på Vejlevej havde sidste år besluttet sig for at samle en masse familier til et […]