Foreningen Korskær er en paraplyorganisation for følgende 12 medlemsgrupperinger, der alle arbejder for bedre trivsel og sundhed blandt beboerne i Korskærparken :
 
 • Motionsforeningen Sønder-Korskær
 • Kvindeforeningen Svanerne
 • Bankospilgruppen
 • Sanggruppen
 • Foreningen Hyggen - et værested for socialt udsatte
 • Sundhedsfremmegruppen
 • Mandeklubben
 • Sygruppen
 • Flittige hænder (strikgruppe)
 • Porcelænsmalerne 
 • PR gruppen
 • Nabohjælpsgruppen
 
Foreningen Korskær har kontakten med Fredericia kommunes sundhedsområde, og er talerør for medlemmerne i forhold til kommunen og andre eksterne samarbejdspartnere. Herunder Boligforeningerne og Områdesekretariatet samt eksempelvis Universitetet omkring forskningsopgaver.
 
Foreningen Korskær bistår medlemmerne med økonomiske og administrative opgaver.
 
Foreningen Korskær er endvidere initiativtager og tovholder for følgende tilbud til alle beboere i Korskærparken :
 
 • En årlig beboerfest med forskellige aktiviteter for såvel voksne som børn
 • Kulturaften med forskellige smagsoplevelser fra beboernes hjemlande
 
Opgaverne løses i samarbejde med frivillige kræfter fra de 12 medlemsgrupper.