Nyheder

Siden er under ombygning – følg os på Facebook

Vi er ved at bygge siden om, så den får et mere statisk præg.

Du kan her læse om grupper og de kontaktpersoner m.v.. Det vil der ikke blive ændret ved.

Et faldende antal nyheder, mangel på frivillige skrivere og tidens trend med, at det er på Facebook det hele skal foregå, gør nytænkning nødvendig.

Følg alt i Korskærparken på https://www.facebook.com/groups/korskaerparken/