Nyheder

Stor anerkendende pris til Foreningen Korskær og os alle….

Scharnbergfondens Uofficielle priser har tildelt Foreningen Korskær en stor pris på kr. 15.000,-. Det skete tirsdag den 12. juni på fagforbundet 3F kursusejendom, Langsøhus.

Formand Kjeld Hansen og bestyrelsesmedlem Erik Pettersson var med til arrangementet, og modtog på foreningens vegne den flotte pris.

Herunder beskriver Hans A. Sørensen forløbet, og ikke mindst den dybt engagerede motivation.


Tirsdag aften var der på 3F´s kursusejendom, Langsøhus,  uddeling af tre af Scharnbergfondens Uofficielle priser:

”Prologer” var hvad Scharnberg kunne til perfektion, blev der fortalt, og givet dette smukke eksempel: MENNESKERET som passer fint til den forening, som jeg herunder begrunder en pris på 15.000 kroner til.

DEN FØRSTE VIGTIGSTE MENNESKERET
ER DEN AT KUNNE SPISE SIG MÆT!

DEN ANDEN ER IKKE OM DET AT TRO
MEN DET AT HA ET STED MAN KAN BO!

DET TREDJE NÅR RETTEN SKAL FØLGES OP
ER DET AT ALLE ER SIKRET ET JOB!

FØRST DA ER DET MERE END TEORI
AT TALE OM DET AT FØLE SIG FRI!

Den her aftenens sidste pris, bliver for solidaritet og udvikling af fællesskab.

Prismodtageren har med sin historie og sit arbejde på forunderlig vis været med til at sætte Christiansborg-politikerne lidt til vægs.

Med heftige angreb på en boligform og bebyggelsestype, har folk højt på strå og sådan lidt til højre – beskæftiget sig med de ”ubehagelige, nærmest farlige ghettoer”. – Og det er hverken Skodsborg eller Rudersdal der her tænkes på!

Der er blevet udpeget 57 ”udsatte boligområder”. Heraf 25 ghettoområder. – Og af dem endda 16 som de ”hårdeste ghetto områder” med lukning senest i 2030…

Een af de boligområder, som regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har påklistrede et ”hårdeste ghetto”-stempel repræsenteres af prismodtageren.

Det er FORENINGEN KORSKÆR, som varetager interesserne for Korskærparken i Fredericia…
—————– —————–
Mens politikerne råber ghetto og ”socialt udsat område” om en boligform, som langt over 60.000 borgere benytter sig af, har boligforeninger og beboere en hel anden oplevelse!

Og f.eks. målt på antallet af anmeldelser, så er kriminaliteten i de sidste fire år faldet med 30 procent i de her, ”socialt udsatte boligområder”, mens den på landsplan ”kun” er faldet med 12 procent.

Beboerne og deres boligforeninger har på mange måder vist, at de kan håndtere problemer på en helt anderledes fremkommelig måde, end reform-amok-politikerne.

For politikerne har med kontanthjælpsloft, lav integrationsydelse og 225 timers regel sørget for, at Domstolsstyrelsens tal for borgere tvunget ud af deres lejebolig igen er stigende.

Sidste år pr blev 2.306 sat på gaden – og det er en stigning på 9 procent i forhold til året før.

Folketingsflertallet har nu leveret et ghettoudspil:
“Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”

På 40 sider opremses en lang række helt uhørt skarpe indgreb i både boligform, retsstilling og muligheder for støtte.

F.eks. skal et-årige nu tvinges i vuggestue, hvis de bor i et ”udsat boligområde”. Her skal de blandt andet lære om den danske grundlov.

Men hvis vi vil styrke vores demokrati og fællesskab, skal små babyer ikke belæres om Grundloven. De skal lege med sand, bygge med klodser, lege med ord – og have støtte og omsorg.

Og så skal de vokse op i et land, hvor de kan se og mærke, at frihedsrettighederne og Grundloven gælder for alle.

Alle skal kunne mærke, at den måde, man bliver behandlet på; Indflydelsen på samfundet; – Og endda straf, hvis man bryder loven, ikke bliver afgjort af sociale baggrund

Der er lighed for loven. – Og dét er demokrati. Men med ghetto-pakken indføres der nu særregler…

Hvis en ung, som bor i et udsat boligområde, laver graffiti hos naboen eller stjæler en cykel i kvarteret, så giver det en dobbelt så høj straf, som hvis det var en teenager fra Rungsted.

Kriminalitet skal straffes. Det er klart.

Men størrelsen på straffen skal ikke være vilkårlig. Afhængt af køn eller rang. Om man er rig eller fattig. Eller om man bor i Rungsted eller Korskærparken i Fredericia…

Og reglerne for statsborgerskab strammes endnu en gang.

Ændringerne forventes at koste 21 milliarder kroner. Og af dem tages (- som i ”stjæles”!) 10 milliarder fra landsbyggefonden. (Det skulle lige være fra private boligejeres værditilvækst!)

—————– —————–

Midt i den noget hysteriske, politiske stemning, rager vores prismodtager op som et fantastisk fællesskab!

Vi mener, at det er på sin plads at markere vigtigheden af solidariteten blandt mennesker, der har deres liv og bopæl i den form for fællesskab, der nu omtales som ghetto…

Korskærparken i Fredericia opfattes som én af de 16 værste ghettoer i Danmark! Mest fordi en klike af politikere søger at dele samfundet op i grupper og spille dem ud mod hinanden.

Foreningen Korskær og dens boligforening og arbejder uophørligt for solidariteten blandt mennesker ved at modsige den slag politisk retorik.

Foreningen Korskær har længe været med til at tegne et andet og alt andet end negativt billede af de såkaldte ghettoer, som de indvandrefjendske, politiske meldinger og medierne bidrager til.

Og så er den med til at skabe værdighed for de mennesker, som bor og lever i området.

Faktisk insisterer de på at blive kaldt “Danmarks bedste ghetto”. – Ikke et socialt belastet område.
—————— —————–

Vi håber, at en Scharnbergpris vil give de gode medlemmer af foreningen Korskær et praj om, at der er andre menneskesyn, end det som et stort flertal af politikere for øjeblikket stiller til skue!

Vi håber at I med den kan finde et par ekstra muligheder for at værne om værdighed for de mennesker, som bor og lever i området.

Vi håber at opmærksomhed om Jeres fine arbejde i Korskærparken, kan være med til at minde både almindelige danskere, – og også den sjældne, lidt besværlige type, som holder til på Christiansborg om, at fællesskabet og solidariteten betyder noget.

Sådan nogen som Jer er med til at sikre, at mennesker ikke stemples eller ekskluderes på grund af deres etniske oprindelse eller adresse.

At der stadig er nogen, som ikke mener, at det er med forbud og straf, man giver mennesker et skub i den rigtige retning.

Og at det handler om at skabe muligheder og ikke skære alle over en kam…

Vil Kjeld Hansen og Erik Petersson fra Foreningen Korskærs bestyrelse lige komme herop:

Tillykke til Jeres forening med prisen på 15.000 kroner, som vi håber vil gøre gavn!

Og med Jeres gode arbejde i Korskærparken…

Comments are closed.