Nyheder

Referatet fra FK medlemsmøde 29/5-18

Kære alle

Til orientering får I herved referatet fra vores sidste medlemsmøde :

Referat fra medlemsmødet

29.maj 2018 i Medborgerhuset.

 

Til stede var  14 repræsentanter for ialt følgende grupper :

Hyggen, Nabohjælp, Motionsforeningen, Sundhedsfremmegruppen, Sanggruppen, Kvibndegruppen, PR gruppen, Flittige Hænder.

Emnet for medlemsmødet var :

  • Hvordan kan vi få engageret flere medlemmer/deltagere i vores aktiviteter i foreningerne/grupperne ?
  • Hvordan kan vi få flere praktiske hjælpere til de aktiviteter, som Foreningen Korskær tager initiativ til – eks Høstfesten og kulturaftenerne.

Der var bred enighed bland mødedeltagerne om, at vi skal reklamere for alle de gode initiativer og aktiviteter, der er i Korskærparken, Vi må alle bruge vores netværk og personlige kontakter til at gøre opmærksom på os selv og til at få flere til at melde sig som deltagere.

Der var også enighed om, at det er de personlige kontakter og den direkte dialog mellem mennesker, der kan få engageret flere i Korskærparken. Passiv information, opslag og traditionel markedsføring giver ikke den store effekt.

I forhold til de mange beboere af anden etnisk oprindelse end dansk er den eneste vej frem dialog og samtale og opfordring til at engagere sig.

Cafeens åbninstider er et stort problem i forhold til at få flere til at interessere sig for, hvad der foregår i Medborgerhuset. Medborgerhuset er omdrejningspunkt for tilbudene om  aktivitet til  beboerne, og det er afgørende for udbredelse af kendskab til vores foreninger/grupper, at cafeen er åben og henvender sig til alle beboerne.

Kjeld oplyste, at Foreningen Korskær nu er optaget som ordinært medlem af bestyrelsen for Medborgerhuset, og at han blandt meget andet vil arbejde for udvidede åbningstider for cafeen.

Erik gjorde opmærksom på, at vi skal huske at aflevere opslag og lign. til de 5 afdelingsformænd, som har forpligtet sig til at sørge for at opslagene vil blive hængt op i alle opgangene.

Susnne Andersen gjorde opmærksom på, at hun møder mange mennesker (+50 årige), som giver udtryk for at de gerne vil være mere aktive og engagere sig, men at de har behov for en slags ledsageordning, så de kan føle sig trygge, når de møder op og skal møde nye mennesker. Hun kunne ønske sig en oversigt over kontaktpersoner fra de forskellige foreninger/grupper i Korskærparken, som hun kunne henvende sig til, hvis hendes klienter/borgere gerne ville have sådan en “ledsageordning”.

Efter en meget frugtbar dialog på mødet og de mange gode synspunkter, der blev kastet ind i dialogen kunne følgende konkluderes :

  1. Foreningen Korskær inviterer sig selv på besøg i de forskellige afdelingsbestyrelser for at gøre opmærksom på alle de gode aktiviteter, som grupperne i Foreningen Korskær tilbyder beboerne, med henblik på at Foreningen Korskær kan få adgang til de enkelte beboermøder, så vi ad den vej kan få kontakt med flere beboere. Kjeld er initiativtager.
  2. Foreningen Korskær skriver ud til alle foreningerne/grupperne for at høre dem ad, om de er interesseret i at vi laver en ledsageordning for de borgere, som Susanne er i kontakt med, som nævnt ovenfor. Hvis foreningerne/grupperne er interesseret , skal de give oplysning om, hvem der er kontaktperson for ledsageordningen. Dorthe er initiativtager til at få denne interesse afdækket og til at lave en liste over kontaktpersoner til Susanne.
  3. Vi arbejder på at få lavet en oversigt over 20 – 30 aktive personer, som kan tage fat og som kan hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med vores årligt tilbagevendene begivenheder (Høstfest og kulturaftenerne for beboerne). Dorthe skriver ud til alle foreningerne/grupperne og laver en liste over hjælperne til Erik.

Kjeld takkede alle for de gode bidrag og det gode møde.