Nyheder

Kvindeforeningen Svanerne lukker og slukker – næsten!

Kære kvinder.

Vi har netop afholdt Kvindeforeningen Svanernes 6. og sidste generalforsamling. En enig forsamling besluttede at nedlægge Kvindeforeningen Svanerne. Forslaget blev behandlet ved en ekstraordinær generalforsamling den 22.01.18, hvor en enig forsamling godkendte forslaget, som igen blev behandlet og godkendt ved den ordinære generalforsamling afholdt den 5.02.18.

På generalforsamlingen var der stemning for at fortsætte vores hyggelige samvær i en uformel kvindeklub. Her vil vi mødes den første mandag i lige måneder – første gang den 9. april kl. 19.00. Helle Grønborg vil hænge et opslag op i Medborgerhuset med årets møde datoer. Alle kvinder er velkomne og man medbringer selv kaffe/the m.v. til fælles hygge.

Kvindeforeningen blev stiftet den 27/5-2013.  I år ville vi have haft 5 års jubilæum som kvindeforening og hvis vi tæller årene med, hvor vi eksisterede som kvindeklub, ja så ville vi i år kunne fejre 8 års jubilæum.

Historien, bag dannelsen af Kvindeklubben Svanerne, var et ønske fra flere kvinder, som deltog i Motionsforeningens tilbud om Motion i Vand. Kvinderne ønskede endnu mere fællesskab på tværs af forskelligheder og interesser.

Vi har heldigvis nået at have mange alsidige, sjove, farverige og ikke mindst berigende arrangementer i løbet af de sidste næsten 8 år. Oplevelser, som mange af os slet ikke ville være foruden. ?

Men succesen kunne ikke fortsætte. De sidste par år er det gået ned af bakke med opbakningen fra medlemmerne og lukningen er nu en realitet.

Beslutningen om en lukning af foreningen har luret gennem år 2017. Årets erfaringer har desværre kun bekræftet vores fornemmelse – og vi må konstatere at foreningen har udlevet sin mission –  i hvert fald med den mængde frivillige kræfter, som vi kan ligge i arbejdet.

En tilbagevendende succes gennem alle årene har været en markering af Kvindernes Internationale Kampdag. Mange kvinder med anden etnisk baggrund har tradition for at fejre dagen, og jeg er taknemmelig for, at vi i foreningen genfandt traditionen med at fejre denne dag.  Det har været festlige arrangementer, hvor vi bl.a. har hørt små fortællinger om kvindekampe tilbage i Danmark historien, men ikke mindst aktuelle fortællinger fra andre dele af verden – og her blevet mindet om, hvor meget der fortsat er kæmpe i forhold til kvinders rettigheder.

Som nævnt i indledningen blev det besluttet, at vi ikke siger helt farvel til hinanden. Vi vil omdanne Kvindeforeningen til en uformel hyggeklub for kvinder. Vi vil fortsætte det gode samvær og fortsætte med at have foreningens værdier i fokus, såsom samvær på tværs af forskellighed med plads til at erfaringsudveksle, dele oplevelser og hente opbakning og inspiration ved hinanden. Hyggeklubben skal naturligvis være åben for kvinder – og vi skal værne om åbenheden, nysgerrigheden, ligeværdigheden og ikke mindst hjertevarmen, også når nye kvinder evt. dukker op.

Nu prøver vi ideen af, og limen i initiativet er ønsket om ikke at slippe hinanden, ja fortsætte med at mødes med alt, hvad det kan indebære.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen. En særlig tak til foreningens næstformand Helle Grønborg, som har været en stor hjælp på alle måder, også en særlig tak til Dorthe Kristensen, som har klaret alt det formelle foreningsarbejde i samarbejde med Nguyet Thi Nguyen, som har været en omhyggelig og dygtig kasser. Også tak til den øvrige bestyrelse, som har været med til at gøre bestyrelsesarbejdet sjovt og meningsfuldt.

Også tak til alle medlemmer, især til de medlemmer som trofast er mødt op til stort set alle arrangementer. Det har betydet alt for vores foreningsarbejde. Dejligt at vi skal blive ved med at ses, fremefter i en ny form, men i virkeligheden er det jo ikke formen, men det menneskelige, der tæller.

Så på gensyn.

Formand Susanne Andersen