Nyheder

Hyggen holder generalforsamling 15. marts 2018

GENERALFORSAMLING

15. marts 2018

 kl. 19 i Medborgerhuset
Lille Sal

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af
   1. dirigent,
   2. referent
   3. stemmetællere
 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 2. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
 3. Indkomne forslag.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af formand. Kun i ulige år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  1. Niclas
  2. Helle
  3. René
   1. 8 dage før generalforsamlingen vil det blive meddelt, om alle tre genopstiller.
  4. Valg af bestyrelsessuppleanter (for et år).
  5. Valg af 2 revisorer (1 i lige og 1 i ulige år).
   1. Niels Dahl er på valg.
  6. Valg af 2 revisorsuppleanter (et år)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (mail: steen.knudsen@me.com eller Korskærvej 176, 1.mf) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen
Steen Knudsen
Formand

AF HENSYN TIL BESTILLING AF LÆKKERT SMØRREBRØD, VIL DER KOMME EN TILMELDINGSSEDDEL OP