Nyheder

Foredrag om Livsstilsændringer & Hjerteflimmer

Kom og deltag i Fredericia Kommunes Seniorkurser og få inspiration, viden og redskaber til brug i hverdagen

Seniorkurser for alle

Livsstilsændringer og hjerteflimmer

Ved: Jannik Pallisgaard, læge, ph.d og under uddannelse som speciallæge i hjertemedicin.

Tid: 15. marts kl. 14:00-16:00

Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

Pris: Gratis men tilmelding er nødvendig.

Foredraget handler om, hvordan man med livsstilsændringer kan forebygge folkesygdommen hjerteflimmer (atrieflimren) samt, hvad man kan gøre, når man allerede har sygdommen.

Efter foredraget fortæller Hjerteforeningen-Fredericias lokale afdeling om deres tilbud, og en hjertesygeplejerske fra Hjerteforeningens Rådgivningscenter, kan svare på forhold omkring hjertesygdom, reaktioner, bivirkninger ved visse medicinpræparater, forslag til et alternativt produkt m.m.

Op mod 8-10% af alle personer over 80 år lider af forkammerflimmer. Forkammerflimmer er en hyppig årsag til hospitalsindlæggelser og kan give blodpropper i hjernen, hjertesvigt og død. Traditionelt set har behandlingen af atrieflimren fokuseret på medicinsk behandling, men forskning har vist, at livsstilsændringer kan have en positiv effekt i både forebyggelse og behandling af atrieflimren.

Arrangeret af: Det forebyggende Team, Fredericia kommune i samarbejde med Hjerteforeningen Fredericia og Sønder-Korskær parken.

Tilmelding: Det forebyggende Team

Mail: Seniorkurser@fredericia.dk

Telefon: 22 56 62 12 Dagligt kl. 8:00-9:00 og om torsdagen kl. 12:30-13:00

Venlig hilsen

Gitte Simonsen Peitersen

Forebygger

GenoptræningsCentret

Fredericia Kommune

Direkte nummer:

72105855

Mobil:

E-mail:

gitte.peitersen@fredericia.dk

Adresse:

Viaduktvej 9A, 7000 Fredericia