Nyheder

Meddelelse til Alle beboere i Korskærparken Afd. 405

OPRYDNING!

Defekte cykler, knallerter, barnevogne, klapvogne i kælderrum foran bygningerne og ved cykelstativerne  skal være fjernet, eller være mærket med navn  og adresse

senest den 13. december! 

Alt der ligger og flyder, og ikke er mærket med navn og adresse bliver fjernet af Varmemestrene den 14. December!

Husk at varsko evt. gæster!

Indsat for Varmemestrene

afd. 405