Nyheder

Forsknings projekt i Korskærparken, vedrørende Sundhed!

 

 

For at se billederne i stor størrelse klik på billedet, og gå tilbage med venstre pil, og klik på det næste!

Billed 1. Pernille Tanggaard Andersen fra Syddansk Universitet (SDU). Pernille er lektor og forskningsleder med Sundhedsfremme som specialområde.
“Pernille , har i 2013 været medforfatter til evalueringen af Sundhedsprojektet i Korskærparken.

Billed 2. Ditte Sofie Cramon fra Fredericia Kommune. Ditte er leder af kommunens sundhedssekretariat.

Billed 3. Anni fra Den boligsociale Helhedsplan/områdesekretariatet

Pernille har  henvendt sig til Foreningen Korskær for at høre, om Foreningen vil være med i et nyt forskningsprojekt, der skal videreudvikle trivsels- og sundhedsarbejdet i Korskærparken. Her vil der blive inddragelse af beboerne og andre relevante parter (kommune, boligforeninger, frivillige, institutioner, private mv).

På initiativ af Foreningen Korskær blev der afholdt et møde med Pernille og med deltagelse af Anni fra Den boligsociale Helhedsplan/områdesekretariatet og Ditte fra Fredericia Kommunes sundhedssekretariat. Alle deltagerne var positive overfor Pernilles henvendelse – og at der er behov for en vedvarende og fokuseret indsats for at sikre trivsel og sundhed blandt beboerne.

Mødedeltagerne var derfor enige om, at Pernille skulle udarbejde en ansøgning om støttemidler til et sådant projekt, der vil være til gavn for endnu flere beboere i Korskærparken.

Når der foreligger en afklaring på ansøgningen, som vil blive sendt til blandt andet Nordeafonden, vil der komme mere information.”

Billeder:

PR. Gruppen Niels Dahl